Kalkulator PGI Tawaruq


Bil
Berat
Berbatu?
Karat
Harga
Marhun

1
  => 0.00 gm
0.00
0.00
2
  => 0.00 gm
0.00
0.00
3
  => 0.00 gm
0.00
0.00
4
  => 0.00 gm
0.00
0.00
5
  => 0.00 gm
0.00
0.00
6
  => 0.00 gm
0.00
0.00
7
  => 0.00 gm
0.00
0.00
8
  => 0.00 gm
0.00
0.00
9
  => 0.00 gm
0.00
0.00

Jumlah Berat
0.00
Jumlah Marhun
0.00

Peratus Pinjaman 0.80